Elektromotori, Pužni reduktori, Zupčasti reduktori, Mehanički varijatori

Text Box: Trofazni i monofazni asinhroni elektromotori, dvobrzinski elektromotori, sa AC i DC kočnicom, prinudnim hlađenjem, potpuno zatvoreni, sa ventilatorom za hlađenje, kavezom rotora od aluminijumske legure, klase insulacije F, stepena zaštite IP 55, standardne dimenzijske veličine od 63 do 132, standardne snage od 0.09 do 560 kW.

Elektromotori

Text Box: - 11 veličina za odgovarajuće snage od 0.09 to 15 kW. 
- Patentirano kućište modernog dizajna. 
- Univerzalna montaža. 
- Prenosni odnosi od 5 do 100. 
- Kućišta do dimenzijske veličine reduktora 105 su odlivci aluminijumske legure 
- Kućišta iznad dimenzijske veličine reduktora 110 su od sivog livenog gvožđa, Materijal puža: ojačani čelik 20MrCr5 - UNI 8550. 
- Materijal pužnog točka: bronza Gcu Sn12 - UNI7013-72. 
- Odlične mehaničke karakteristike i mala težina reduktora. 
- Reduktori su obojeni sa Ral 5010 plavim, epoksidno-poliesterskim prahom.

Pužni reduktori

Text Box: H Serija - Izlazno vratilo je u pravcu ose elektromotora. 
B Serija - Izlazno vratilo je pod uglom od 90° u odnosu na pravac ose elektromotora 
S Serija - Izlazno vratilo je paralelno sa pravcem ose elektromotora. 
- 8 dimenzijskih veličina za odgovarajuće snage od 0.12 do 45 kW.
- Zupčanici su od ojačanog čelika, termički obrađenog. 
- Raspon prenosnih odnosa je od 2 do 350. 
- Kućišta reduktora do dimenzijske veličine reduktora 060 su od  aluminijumske legure. 
- Kućišta iznad dimenzijske veličine 080 su od sivog liva. 
- Reduktori su obojeni sa Ral 5010 plavim, epoksidno-poliesterskim prahom.

Zupčasti reduktori

Text Box: 7 dimenzijskih veličina za odgovarajuće snage od 0.15 do 9.2 kW, tih i miran rad, visoka efikasnosnost, rotacija u dva smera, kontrolni točak je moguće postaviti na obe strane varijatora, osetljivost regulacije broja obrtaja: 0,5 o/min, kućišta varijatora su: (serije TK-VK-PK-SK): G200 sivi liv (ISO185); (serija TX): aluminijumska legura, vratila: ojačani čelik, termički obrađen 20MrCr5 - UNI 8550, unutrašnje komponente su od termički obrađenog čelika: 100Cr6, varijatori su obojeni sa Ral 5010 plavim, epoksidno-poliesterskim prahom.

Mehanički varijatori

Beotehnika

ELEMENTI TRANSPORTNIH SISTEMA, PRENOSA SNAGE I KRETANJA

MOTOVARIO S.p.A.

Via Quattro Passi 1/3
I - 41043 Formigine (Mo)
Tel. 0039 059 579700
Fax. 0039 059 579710
italy@motovario-group.com

Tel/fax: 011/31-20-966, 26-93-134

Mob: 064/11-33-055