ELEMENTI TRANSPORTNIH SISTEMA, PRENOSA SNAGE I KRETANJA

Prodajni program

 

Beotehnika d.o.o. prodajni program:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel/fax: 011/31-20-966, 26-93-134

Mob: 064/11-33-055

motoreduktori (elektromotori, zupčasti reduktori, pužni reduktori, mehanički varijatori). Karakteristike po kojima se izdvajaju MOTOVARIO proizvodi su pre svega: širok opseg prenosnih odnosa i male dimenzije kućišta reduktora u odnosu na snagu motora. Jedinstven dizajn kućišta, odlične mehaničke karakteristike, mala težina kućišta, i univerzalnost ugradnje.

komponente transportera, (člankaste trake-šarnirni lanci, staze za vođenje transportnih lanaca, lančanici, stopice, dvonošci, tronošci, držači ograda, nosači...). Ovi proizvodi, kao osnovni elementi transportnih sistema, nalaze primenu u proizvodnji linija, mašina i opreme, pre svega iz oblasti pakovanja, industrije hrane i pića, procesne tehnike i unutrašnjeg transporta. Svojim kvalitetom, funkcionalnošću i dizajnom olakšavaju i ubrzavaju proces proizvodnje i doprinose savremenom izgledu finalnog proizvoda.

Beotehnika

industrijska elektrika, (automatski osigurači, kontaktori, motorno zaštitni prekidači, frekventni regulatori, prekidači, tasteri, svetlosni i zvučni indikatori, potenciometri, signalne lampe, pozicioni prekidači … )

elementi prenosa snage i kretanja, (valjkasti lanci, transportni lanci, specijalni lanci, lančanici, transportni valjci, zupčaste letve, zupčanici, remenice, kaišnici, spojnice  … )

modularne transportne trake, više od 50 različitih vrsta plastičnih modularnih traka nude rešenja u oblasti kontinualnog transporta u raznovrsnim oblastima industrije.

transporteri, manji, laki transporteri, sa člankastom, modularnom ili poliuretanskom transportnom trakom.