H Serija - izlazno vratilo je u pravcu ose elektromotora

 

Katalog 31-81 — Tehnički podaci

Katalog 82-134 — Dimenzije reduktora

Priručnik i lista delova za reduktore sa kućištem od aluminijumske legure

Priručnik i lista delova za reduktore sa kućištem od sivog liva

Fascikla — H serija

Zupčasti reduktori H Serija

Beotehnika

ELEMENTI TRANSPORTNIH SISTEMA, PRENOSA SNAGE I KRETANJA

Kontakt

Tel/fax.011/31-20-966, 26-93-134

Mob: 064/11-33-055

E-mail: info@beotehnika.rs