B Serija - Izlazno vratilo je pod uglom od 90° u odnosu na pravac ose elektromotora

Katalog 135-165 — Tehnički podaci

Katalog 166-190 — Dimenzije reduktora

Priručnik i lista delova za reduktore sa kućištem od aluminijumske legure

Priručnik i lista delova za reduktore sa kućištem od sivog liva

Fascikla — B serija

Zupčasti reduktori B Serija

Beotehnika

ELEMENTI TRANSPORTNIH SISTEMA, PRENOSA SNAGE I KRETANJA

Kontakt

Tel/fax.011/31-20-966, 26-93-134

Mob: 064/11-33-055

E-mail: info@beotehnika.rs